Calcutta Road Transport

 • 44, TC Palya main road, Anandapura,
 • Near Bharath Petrol Bunk, krishnarajapuram
 • Bangalore
 • Karnataka
 • 560036

Operating Routes

 • Andhra Pradesh
 • Haryana
 • Karnataka
 • Kerala
 • Maharashtra
 • Odisha
 • Punjab
 • Rajasthan
 • Tamil Nadu
 • West Bengal