Ruah Logistics

 • 1/6 Thiruvalluvar Nagar Main Street, MKN Rd,
 • Alandur, Chennai, Tamil Nadu
 • Chennai
 • TamilNadu
 • 600016

Operating Routes

 • Andhra Pradesh
 • Arunachal Pradesh
 • Assam
 • Bihar
 • Chattisgarh
 • Goa
 • Gujarat
 • Haryana
 • Himachal Pradesh
 • Jharkhand
 • Karnataka
 • Kerala
 • Madhya Pradesh
 • Maharashtra
 • Manipur
 • Meghalaya
 • Mizoram
 • Nagaland
 • Odisha
 • Punjab
 • Rajasthan
 • Sikkim
 • Tamil Nadu
 • Telangana
 • Tripura
 • Uttar Pradesh
 • Uttarakhand
 • West Bengal